Teplotní a vlhkostní čidlo THPC-18

  • teplota: -45 až +85 °C (+/-0,5 °C)
  • vlhkost: 6 až 100 % (+/-3 %)
  • napájení: 12-24 VDC / 0,25 mA
  • impulzní výstup: 5 mA / 62 ms
  • krytí: IP 62
  • rozměry: 70x49x36 mm

Pro měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu

Převodník THPC-18 je určen pro měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu v interiérech nebo venkovním prostředí. Impulzní výstup je přizpůsoben pro připojení do systému energetického managementu. Zapojuje se jako běžný elektroměr aj. měřidlo s impulzním výstupem. Lze např. připojit na:

Převodník se napájí přímo z datových vodičů, klidový proud je menší než 0,25 mA. V okamžiku generování impulzu stoupne proud na 5 mA (elektronicky omezeno) po dobu 62 ms (pevně nastaveno). Interval mezi impulzy je nepřímo úměrný měřené veličině nebo jinak - frekvence impulzů je přímo úměrná měřené teplotě a vlhkosti. Pro vlastní měření je použito kalibrované čidlo se zaručenou přesností.

Převod - obecně platný vztah

Vlhkost (RH) = 90 / interval pulzů [%, s]

Teplota (TEMP) = (90 / interval pulzů) - 55 [°C, s]

Perioda impulzů pro vlhkost se mění od 15 do 0,9 s a od 9 do 0,64 s pro teplotu.

Vztahy pro Max Communicator 9

RH = P[x] / 40

TEMP = (P[x] / 40) - 55

Kde P[x] je aktuální "výkon" pro vstup "x", tzn. počet impulzů za hodinu při aktuální teplotě nebo vlhkosti.

Generátor impulzů

Uvnitř přístroje se nachází mechanický přepínač DIP, kterým se nastavuje režim provozu. Pokud jsou všechny spínače v poloze "0", je vše ve standardním měřícím módu. Pokud některý spínač bude v poloze "1", přepne se provázaný výstup do režimu generátoru impulzů s konstantní frekvencí - vhodné pro testování přenosových tras. Podrobnosti najdete v návodu.

Výrobek se dodává v těchto variantách

THPC-18

teplotní a vlhkostní čidlo

2 700,00 Kč

K výrobku lze stáhnout

Typ Popis
Návod THPC-18 Stáhnout