Měřící modul MM-116

  • registrace podrobného odběrového profilu pro 1-16 měření
  • hlídání (regulace) 1/4h výkonu (1 výstup)
  • komunikace po síti ETHERNET nebo MODBUS
  • kapacita paměti na 3 měsíce dat

Pro monitorování více měření

Tento měřící modul systému energetického managementu najde uplatnění v menších, středních i velkých provozech, kde je zapotřebí monitorovat více měření a omezeně hlídat 1/4h výkon. 

Měření - připojení na hlavní elektroměr

Na hlavní elektroměr se měřící modul MM-116 připojuje přes tzv. galvanický oddělovač impulzů. Ověřte si u svého distributora, jaký typ oddělovače je schválen pro tuto oblast. Pro hlavní plynoměry se oddělovač nepoužívá, ale je zde tzv. "přepočítávač", který dle tlaku a teploty normuje měření - středoodběry a velkoodběry. Tento přepočítávač je obvykle vybaven i impulzním výstupem - kontakt relé.

Propojení měřidel s registrační jednotkou

Regulace na principu blokování spotřebiče

Regulační výstup (pouze jeden) je realizován pomocí solid state relay (max 30V/0,1A). Regulace pracuje na principu blokování vybraného spotřebiče na dobu nezbytně nutnou pro udržení aktuální odběrové křivky pod hranicí smluvené rezervované kapacity.

Synchronizace

Synchronizaci pro regulaci 1/4h výkonu poskytuje hlavní elektroměr (alternativní vstup č. 16). I když není požadována regulace, je vhodné synchronizační signál zapojit - měření výkonových špiček pak bude synchronní s hlavním elektroměrem.

Software v ceně

Měřící modul MM-116 je dodáván (v ceně) včetně ovládacího software (Max Communicator 9).

Něco většího pro více než 16 měření

Potřebujete v jednom areálu měřit více než 16 měření? V takovém případě použijte další modul MM-116 - měření budou zpracovávána nezávisle, ale stejným softwarem. Lepší výchozí řešení je však použít místo MM-116 regulátor ATS-C120.

K výrobku lze stáhnout

Typ Popis
Návod MM-116 Stáhnout
FirmWare MM-116 , verze 1 / 2018-02-23 Stáhnout