Novinky, historie MaxComm

Výpis historie

10.24.5.16

 • Oprava chyby při sestavení odběrového profilu regulace

10.24.5.10

 • Oprava systému uzamykání databáze při importu dat

10.24.5.8

 • Nový firmware pro zařízení: ATS-C120, ATS-mini, EME319
 • Změna způsobu vyhodnocení účiníku. Nyní se účiník vyhodnocuje jen v prvním kvadrantu.

10.24.5.2

 • Vyřešen problém s autorizací aktualizace databáze.
 • Oprava chyby odpojení projektu při připojení dalšího klienta.
 • Oprava chyby automatického připojení více projektů při startu programu.

10.24.4.19

 • Doplněn graf k tabulce skupinového přehledu.

10.24.4.14

 • Upraveny ikony stavů projektu.
 • Doplněna/upravena volba nastavení projektu: "Zakázat stahování dat" - nyní možnost úplného blokování automatického stahování dat ze zařízení do projektu. Vhodné při instalaci/výměně zařízení, které ještě nebylo nastaveno.
 • Doplněno přizpůsobení formátování hodnot měření z tabulek při sdílení, exportu: (schránka, Excel, CSV soubor). Je tak možné sdílet data i s programy, které používají jiné formátování (národní prostředí).

10.24.3.20

 • Uveřejnění nové generace programu MaxComm 10, kde došlo k výrazným technologickým omlazením produktu. Nyní plně 64-bit, zabezpečená komunikace HTTPS, denní/noční režim, celkový redesign.

Konec historie pro MaxComm 9

9.24.5.8

 • Nový firmware pro zařízení: ATS-C120, ATS-mini, EME319
 • Změna způsobu vyhodnocení účiníku. Nyní se účiník vyhodnocuje jen v prvním kvadrantu.

9.24.4.19

 • Oprava systému zálohování/obnovy pro binární formát uložení (*.dbe). Pozor, záloha typu DBE vytvořená touto verzí programu, již nepůjde otevřít starší verzí programu! Starší zálohy DBE otevřít půjde, ale import dat neproběhne zcela kompletně - pozadí panelů MaR (jpg) nebudou načteny korektně. Záloh typu DUMP SQL se tohle netýká.

9.24.1.3

 • Oprava firmware MM-216 (chybné kódování data/času v datech).

9.23.9.23

 • Oprava drobných chyb

9.22.12.16

 • Oprava kompatibility s MySQL verze 8.0.31
 • Oprava ovladače MM-216

9.22.6.9

 • Oprava chyby aktualizace firmware
 • Doplněné přeložené texty (ENG)

9.22.6.6

 • Přidáno nové zařízení: Měřící Modul MM-216.

9.22.3.17

 • Přidán digitální podpis

9.22.2.24

 • Systém odesílání varovných emailů nyní podporuje i zabezpečené připojení: SSL/TLS, STARTTLS. Pro tyto účely jsou vyžadovány DLL knihovny:
  • libeay32.dll, verze 1.0.2n
  • ssleay32.dll, verze 1.0.2n
 • Tyto knihovny jsou součástí instalačního balíčku. Pokud však máte instalován starší program, je třeba jej přeinstalovat nebo nahrát tyto knihovny ručně (lze je získat z balíčku ZIP pro "portable" instalaci)...
 • Zmíněné knihovny nejsou zapotřebí, pokud nepotřebujete odesílat varovné emaily nebo použijete nezabezpečený SMTP port 25.

9.22.1.19

 • oprava komunikace server-client, povinná aktualizace (server + klienti)

9.21.12.11

 • V tabulkách je zvýrazněno (tučně) nejvyšší dosažené maximum 1/4h výkonu

9.21.11.12

 • Oprava: Systému aktualizace FirmWare zařízení - v předchozí verzi programu byla chyba aktualizace FirmWare.

9.21.11.11

 • Oprava: Předchozí verze nešla spustit. Pokud je to i váš případ (máte verzi 9.21.11.10), je třeba stáhnout portable instalaci (soubor ZIP) a z něj vytáhnout nový maxcomm.exe a přepsat ten původní... Pokud je program instalován do "Program Files", je k tomu zapotřebí oprávnění správce počítače!

9.21.11.10

 • Nové: V sestavě měření denního profilu po 1/4h se měření typu "elektřina" zobrazuje jako výkon a ne práce.
 • Opravy: Přenos parametrů MaR ze souboru nebo jiného projektu (IO moduly)

9.21.10.15

 • Aktualizace databázových a vizuálních komponent, drobné opravy

9.21.8.5

 • Oprava kalkulace nákladů za energii (roční profil, skupinový přehled)

9.21.7.7

 • Vylepšený import dat ze souboru CSV (např. import dat získaných z portálu ČEZ, E-ON)

9.21.7.1

 • Oprava ceníku (přirážky za překročení R.K. a R.P.)
 • ATS-mini - ovladač pro nový regulátor

9.21.5.14

 • Oprava: zobrazení 1/4h výkonu pro EME319
 • Nové: možnost nastavení limitu 1/4h výkonu pro EME319 (jen vizualizace ne regulace)
 • Oprava: automatická změna "RegMax" regulátoru dle tabulky "Rezervované kapacity" jen pro tarif 1 (VT)

9.21.2.2

 • Aktualizace ceníku

9.21.1.8

 • Přidán HTTP server pro připojení nové mobilní aplikace (připravuje se...). 
 • Přidán ovladač zařízení pro nový regulátor: "ATS-mini" (připravuje se...)
 • drobné opravy

9.20.7.16

 • Přidán nový typ SMART elektroměru EME319

9.19.6.24

 • Drobné opravy

9.19.4.29

 • Oprava zobrazení objektů v panelu MaR

9.19.4.1

 • Aktualizace Srbské lokalizace

9.19.3.14

 • Oprava: doplnění chybějícího řádku s jednotkami v tabulce odběrových diagramů

9.19.3.12

 • Nové: podpora MySQL verze 8
 • Nové: vyhodnocení průběhu napětí (min, max, průměr), proudu (max, průměr) a výkonu elektroměru EME-303 nově na záložce "Vyhodnocení dat"
 • Nové: v tabulce výpisu projektů přibyly nové sloupce: "FirmWare" a "SN" (výrobní číslo zařízení)
 • Nové: v tabulce výpisu projektů lze přes tlačítko "Zobrazit" menu "Sloupce..." skrýt nepoužívané sloupce
 • Lépe optimalizované nastavení parametrů měření a regulace zařízení (tlačítko "Parametry MaR")
 • Pozor, jiný formát uložení parametrů MaR do souboru! Nelze načíst starší verzí programu a opačně!
 • Pozor, ve víceuživatelském režimu (server-klient) je požadováno aktualizovat obě strany - server i všechny klienty!
 • Oprava několika drobných nedostatků (konfigurace FireWall, Správce dat, ...)

9.18.9.5

 • drobné opravy (editace tabulky rezervované kapacity, načtení informací o registraci)

9.18.8.31

 • Přizpůsobení programu novému webu
 • Úprava ovladače ATS-C120 - příprava na nový firmware
 • Úprava ovladače UDP/IP

9.18.6.27

 • Úprava systému odesílání varovných emailů

9.18.6.19

 • Úprava zobrazení limitů výkonu

9.18.4.4

 • Oprava chyb ve verzi 9.18.3.28 - zobrazení stavu výstupů, import projektu

9.18.3.28

 • Nové: podpora nových funkcí regulátoru ATS-C120

9.18.2.23

 • Nové: diagnostika stability synchronizace u ATS-C120 a MM-116

9.18.2.22

 • Nové: Import hodnot měření z CSV souboru (Správce dat)

9.18.1.8

 • Úprava ovladače MM-116

9.18.1.3

 • Doplněno třídění projektových skupin dle jejich názvu
 • Export odběrového profilu do PDF
 • Drobné opravy

9.17.12.15

-Oprava vzájemné kompatibility mezi programem klienta a serverem - je vyžadováno aktualizovat server i všechny klienty!

9.17.12.12

-Oprava chyby v konfiguraci programu

9.17.12.11

-Nové: Koláčový graf "Užitečné zatížení vs. Chod naprázdno" v diagramu "Křivka trvání zatížení"

9.17.10.27

- Nové: "Stavová měření" - zobrazení dvoustavových signálů (ZAP/VYP, KLID/PROVOZ, OK/PORUCHA, NORMAL/PŘETÍŽENO, apod.)

9.17.10.19

-Příprava pro regulátor ATS-C120 FW verze 3

9.17.3.2

-Doplnění lokalizace programu do Srbštiny

9.17.1.26

-Ošetření spouštění programu z plánovače úloh, pokud aplikace již běží

9.17.1.17

-Odesílání emailů (diagnostika) i bez přihlášení (smtp)

9.17.1.9

-Úprava ovladače staršího zařízení PM108

9.16.12.7

-Oprava ovladače EME-303 (občasné "úlety" hodnot)

9.16.11.29

-Odstranění komponenty "TTaskBar" (chyba: "Could not register tab. Error -2147024809")

9.16.11.27

-Nové: Správce dat - duplikování hodnot měření

9.16.11.11

-Nové: registrační formulář

-Doladění funkce diagnostiky a dalších

9.16.10.11

-Nové: Lokalizace programu do angličtiny!

9.16.9.12

-Oprava problému s kompatibilitou MySQL 5.5

9.16.9.8

-Úprava ceníku (OTE...)

-doplnění detekce pořadí proudů (EME-303)

9.16.9.2

-Nové: Plná integrace registračního elektroměru EME-303 - sledování aktuálního stavu sítě včetně stahování, archivace a vizualizace uložených hodnot

9.16.6.2

-Nové: Uživatelská plocha (okna ze záložky "Měření a Regulace" a "Odběrové diagramy" lze umístit pohromadě na jedné nebo více ploch)

-Nové: Limity v grafu "Průběhy měření" a "Odběrových diagramech"

-Nové: Automatická aktualizace obsahu "Odběrového diagramu" v intervalu 15 minut nebo hodina

-Nové: Možnost výběr zdroje dat (projekt, měření, ...) přímo z okna odběrového diagramu

-Nové: V jednom grafu "Průběhy měření" mohou být měření z více různých projektů

-Nové: Kumulace - zobrazení kumulace spotřeby (průběžný součet)

-Nové: Zakázáno spouštět další kopie programu

-Oprava: Blokování restartu Windows odstraněno

 

9.16.3.3

-Nové: Podpora Měřícího Modulu MM-116

-Nové: Full Screen panel předávacího měření

 

9.15.12.19

-Oprava drobných chyb

-Aktualizace databázových komponent

 

9.15.12.10

-Oprava drobných chyb

-Doplnění textů pro překlad

 

9.15.12.5

-Kompilace v novém prostředí D10-Seattle

-Podpora MySQL verze 5.7

 

9.15.11.19

-Aplikace záplat komponent TMS...

 

9.15.11.17

-Nové: Příprava na lokalizaci programu do jiných jazyků

 

9.15.10.29

-Oprava kololáčového grafu kalkulace nákladů pro zemní plyn

-Úprava metodiky stanovení ID aplikace pro potřeby registrace programu

 

9.15.10.11

-Nové: Diagram rychlého přehledu sestavy měření

-Nové: Alias pro název měření v sestavě

 

9.15.10.9

-Oprava chyby běhu programu při importu projektu

 

9.15.10.6

-Oprava chyby "Grid index out of range..." tabulky v odběrových diagramech

-Povolení binární import/export databáze, pokud má MySQL server nastaven: "secure_file_priv"

 

9.15.10.2

-Oprava upgradu databáze po importu

-Zrušená kontrola souhrnné tabulky při sestavování odběrových diagramů (zrychlení)

 

9.15.9.28

-Nové: Doplněna podpora měření ve čtyřech kvadrantech - činná dodávka, jalovina při dodávce,

účiník při dodávce, upraven panel předávacího měření na záložce MaR a doplněn odběrový diagram

předávacího měření o činnou dodávku a účiník při dodávce

-Nové: Nastavení barvy a tloušťky čáry průběhů okamžitého měření

-Nové: Ve výpisu projektů a v seznamu připojených nové tlačítko: "odpojit zařízení"

-Nové: Panel MaR, graf 1/4h výkonu, účiníku a další záložky na stránce MaR lze zobrazit v režimu "celá obrazovka"

-Nové: Globální sestavy měření (měření z více projektů v jednom diagramu)

-Nové: Kalkulace nákladů v sestavách měření a nově i v odečtech měření

-Nové: Ceník pro zemní plyn doplněn o položky "spalné teplo" a objemový koeficient.

Kalkulace nákladů pak může vycházet z měření v jednotkách m3 (dříve jen MWh)

-Nové: Uživatelsky definované typy měření (možnost rozšíření předdefinovaných)

-Nové: Uživatelsky nastavitelné barvy fontu měření dle typu měření

-Nové: Možnost zadávat cenový koeficient pro typ měření - cena se uplatní pro všechna měření tohoto typu.

-Nové: Kontrola a oprava databázových dat přímo po startu programu (jednouživatelský režim s vestavěnou databází a serverem).

-Nové: Úloha serveru pro kontrolu, opravu a optimalizaci DB byla doplněna o možnost sestavení souhrnné tabulky měření.

-Nové: Přehlednější ovládání editoru projektu

-Oprava výpočtu platby ve skupinovém přehledu.

-Oprava češtiny po importu databáze z formátu *.dbe.

-Denní historie regulace (zemní plyn) má nyní osu dle začátku intervalu měření (6:00)

 

9.15.9.4

-Nové: funkce na panelu MaR (formátování objektů, nové tagy, popup menu objektů měření a regulačních výstupů)

-Nové: ke každému měření lze zadat cenový koeficient pro jednoduchý výpočet nákladů za dané měření!

 

9.15.8.22

-Nové: doplněna funkce ABSZ do evulátoru funkcí

-Oprava drobných chyb

 

9.15.7.31

-Facelift

-Diagnostika měření: doplněn nový parametr - výpadky měření

 

9.15.7.13

-Drobné opravy

 

9.15.6.19

-Optimalizace zpracování intervalů OD-DO v odběrovém diagramu "Odečety měření"

 

9.15.6.18

-Odběrové diagramy pro plyn jsou počítány od 6h do 6h bez ohledu na letní čas!

 

9.15.5.29

-Oprava nastavení parametrů MaR u zařízení ATS-C120

 

9.15.5.26

-Nové: Provázání odběrových diagramů ROK->MĚSÍC->DEN->DEN PO 1/4H

-Nové: Možnost povolit/zakázat "vyhledávač" v některých tabulkách

-Nové: Na záložce V/V Info je nyní i seznam měření tříděných dle vstupních modulů (pokud se používá tzv. mapování)

 

9.15.4.22

-Oprava denního odběrového diagramu pro plyn (měřítko svislé osy, zobrazení hodnot)

-Export tabulky odběrového diagramu používá nyní standardní formát čísel bez oddělovače tisíců (mezera)

 

9.15.4.15

-Oprava importu projektu

 

9.15.4.1

-Doplněna podpora nového výstupního modulu ATS-VM16-V2 (ATS-C120, ATS-C1532)

 

9.15.3.27

-Oprava nahodilé chyby v tabulce zobrazení aktuálních hodnot měření

 

9.15.3.23

9.15.3.19

9.15.3.18

-Drobné opravy, úpravy a doplnění

 

9.15.3.17

-Nové: Ve správci dat je nové tlačítko "Export" (Export hodnot měření po 1/4h v libovolném intervalu OD-DO)

-Oprava systému stahování (zamezení opakovanému stahování vadného záznamu)

 

9.15.3.16

-Oprava odběrového diagramu plynu (letní/zimní čas)

 

9.15.3.15

-Diagnostika dat: prekroceni denniho maxima je hlaseno i v prubehu dne.

-Oprava chyby "No database selected" v konfiguraci programu po instalaci programu a vytvoření nové databáze z účtu ROOT

 

9.15.3.11

-Interní úpravy

 

9.15.3.10

-Nové: Varování při pokusu instalovat duplicitní server

-Oprava záměny výpadku a překročení denního limitu v diagnostice

-Další opravy

 

9.15.3.7

-Nové: Zcela přepracován systém průběžného vyhodnocování diagnostiky dat a hlášení zařízení:

+Doplněna historie varovných hlášení pro každý projekt zvlášť

+Doplněn systém odesílání varovných hlášení přes email a SMS

+Ve vlastnostech projektu doplněn parametr "Minimální odběr za den"

-Nové: Možnost vymazat celou historii LOGu všech projektů najednou

-Nové: Přeskupení záložek na hlavní záložce "Projekt"

-Oprava: Vytvoření nové skupiny měření v průvodci vytvoření projektu již funguje

-Oprava chyby spouštění serveru po restartu počítače

 

9.15.2.22

-Pár dalších oprav souvisejích se změnami a rozšířeními

 

9.15.2.20

-Oprava zobrazování hodnot v grafu odběrového diagramu

-Úprava tabulky přehledu skupiny

 

9.15.2.19

-Oprava chyby připojení k vestavěné databázi na záložce "Uživatelé"

 

9.15.2.18

-Nové: vymezení přístupu uživatelů jen k některým projektům

-Nové: Centrální LOG změn a zásahů v databázi

-Nové: Do grafu regulační křivky byl doplněn průběh okamžitého výkonu hlavního měření

-Úprava přístupu do místního LOGu

 

9.14.10.17

-Nové: odesílání chybových hlášení výrobci přes http server

-Nové: graf v odběrovém diagramu "Skupinový přehled PM"

-Nové: položka email v seznamu uživatelů

-Nové: týdenní odběrový diagram

-Oprava třídění seznamu projektů dle národní abecedy

 

9.14.10.14

-Nové údaje v okně informace a diagnostika zařízení

 

9.14.10.2

-Vylepšená kompatibilita s různou velikostí písma

-Podpora MySQL do verze 5.6 (embedded jen do 5.5)

 

9.14.9.18

-Správce archívu dat - možnost vytvoření nových prázdných záznamů a oprava přepočtu měření dle vzorce

 

9.14.9.17

-Aktualizace služby "MaxComm Update Service"

 

9.14.9.12

-Oprava problému v tabulce měření na záložce MaR (Win8)

 

9.14.9.10

-Oprava systému nastavení parametrů MaR

 

9.14.9.9

-Oprava editoru projektu (chybějící sloupce v tabulce diagnostiky)

 

9.14.9.6

-Nový typ měření: Virtuální pásová váha

-Oprava editoru měření

-Oprava přepočítání hodnot měření dle vzrorce v případě, že některé hodnoty jsou NULL

 

9.14.8.14

-Úprava systému instalace a konfigurace

 

9.14.8.12

-Oprava chybky v systému aktualizací

 

9.14.8.9

-Podpora nových funkcí regulátoru ATS-C120 FirmWare verze 2

 

9.14.4.15

-Oprava systému aktualizace a dalších chyb

POZOR! Bez této aktualizace dojde při další vydání nové aktualizace k zablokování programu!

AKTUALIZUJTE PROGRAM!

 

9.14.4.14

-Oprava: Chyby připojení k databázi v panelu MaR/Předávací měření

 

9.14.4.9

-Nové: Program nyní podporuje "portable" (přenosný) režim bez nutnosti řízení uživatelských účtů (UAC), ale samozřejmě s určitými omezeními

-Nové: Na záložce MaR je nový panel "Předávací měření" s aktuálními hodnotami PM

-Nové: Na záložce MaR je nová podzáložka "Účiník" s proběhem okamžitého účiníku

-Nové: automatické odesílání chybových reportů výrobci programu

-Nové: tabulky měření si nyní pamatují stav rozbalení skupin měření

 

9.14.3.20

-Nové: Vlastnosti projektu, tabulka měření - možnost třídění dle libovolného sloupce

-Oprava: Přepočítání hodnot měření dle vzorce v editoru dat projektu

 

9.14.3.5

-Oprava: zobrazení stavu výstupů v ovladači ATS-C120 při inverzní regulaci

-Oprava: formátování údaje o době trvání kontroly databázových dat

 

9.14.2.28

-Nové: Kalkulace ceny za energii v ročním diagramu předávacího měření a ve skupinovém přehledu

-Zrušeno zakázání kalendáře během výpočtu odběrového diagramu

-Oprava problému při seskupování měření na záložce Odběrové diagramy

-V diagramu meziroční srovnání se nyní krokuje vpřed/vzad podle počtu zvolených roků

-Oprava problému s odinstalováním služeb

 

9.14.2.24

-Nové: z gruntu nový systém aktualizací (doplněna služba pro aktualizaci programu klienta)

-Oprava chybné aktualizace souhrnné tabulky po přepočítání naměřených hodnot dle zadaného vzorce

 

9.14.2.12

-Nové: V tabulce "Diagnostika" v odběrových diagramech je nové kontextové menu (pravé tlač.) pomocí něhož lze nastavit označený projekt a otevřít některé odběrové diagramy.

-Nové: Kompletní synchronizace označeného projektu mezi záložkami "Projekt" a "Odběrové diagramy"

-Oprava: intervalu kalendáře (další/předchozí) v odběrových diagramech skupiny

-Vylepšená správa dat projektu

-Změna organizace aktualizace projektu na záložce "Projekt"

-Oprava: editoru ceníku (chyba převodu desetinných čísel s oddělovačem tisíců)

-Nová složka pro LOG soubory

-Oprava testu aktualizace (ve vláknu) po startu programu (nyní režim "silent")

 

9.14.2.8

-Oprava: Odstraněn problém se zablokováním programu při manipulaci se seskupenou tabulkou (např. výpis měření v odečtech měření)

 

9.14.2.7

-Nové: Uživatel má nyní oprávnění provést aktualizaci z webu, pokud má stejnou verzi jako server

-Nové: Upraven systém aktualizace programu (test nové verze na webu se po startu spuští ve vláknu)

-Nové: Přepočítání hodnot měření dle uživatelského vzorce (záložka Data projektu)

-Nové: Odběrové diagramy mají nyní vylepšenou reakci na změnu kalendáře

-Nové: Synchronizace označeného projektu na záložce Projekt a Odběrové diagramy

-Nové: Zobrazení intervalu odběrového diagramu v záhlaví tisku tabulky

-Nové: Ukládání stavu rozbalení projektové skupiny do ini souboru

-Nové: Při přihlášení se zobrazují i účty operátora a správce

-Oprava: Chyba při uzavření odběrového diagramu v době, kdy probíhá výpočet

 

9.14.1.29

-Oprava: ukládání nastavení odběrových diagramů

-Oprava: problikávání oken odběrového diagramu při zavírání a odstranění zbytků okna

-Oprava: výpočtu přirážek za jalový odběr a dodávku v měsíční kalkulaci!

 

9.14.1.24

-Nové: Implicitní nastavení úloh serveru (stahování dat, zálohování, kontrola a optimalizace)

-Nové: Podpora systémového plánovače úloh (Vista a výše) na provádění zmeškaných úloh vestavěného serveru (jednouživatelský režim)

-Nové: Kontrola ID procesoru před aktualizací FirmWare (jen ATS-C1532)

-Změna: Násobitel měření má nyní povolený rozsah: 1e-9 až 1e+6

-Nové: V diagramech kalkulace nákladů se implicitně otevírá měření, které má přiděleno ceník

-Nové: V měsíční diagramu kalkulace nákladů se koláčovém grafu zobrazují procenta

-Oprava: pořadí regulačních stupňů v editoru vlastností projektu

-Oprava: denní diagram plynu nyní zobrazuje čas od 6:00 do 5:00

-Nové: Podpora více konfiguračních souborů (parametr -INI "cfg-file.ini")

-Nové: Na záložce "Odběrové diagramy" v tabulce "Výpis měření" byl přidán sloupec "Pořadí"

-Nové: Na záložce "Odběrové diagramy" v tabulce "Výpis měření" byl přidán řádek pro vyhledání měření

 

9.14.1.13

-Nové: Na záložce "Měření a regulace" se hodnoty v MW(h) přepočítávají na kW(h)! Tuto funkci lze vypnout.

-Úprava grafu průběhu měření

-Oprava ovladače elektroměru EME-303: zobrazení záporného výkonu je již ok!

-Oprava formátu data v denních odběrových diagramech (nyní d.M. yyyy)

-Oprava editoru dat projektu: nyní nezobrazuje odstraněná měření

-Nové: správa převodníků na bázi modulu XPort

 

9.14.1.2

-Nové: Stahování aktualizace ze serveru MAXCOMM probíhá nyní na pozadí

-Oprava aktuálního roku tabulky rezervované kapacity ve vlastnostech projektu

-Oprava chyby přerušení importu databáze MC8

-Oprava chyby při mazání obsahu celé databáze

 

9.13.12.4

-Bezpečnostní záplata při přihlašování uživatelů

 

9.13.11.26

-Nové: průvodce vytvořením nového projektu

-Nové: autodetekce komunikační rychlosti zařízení

-Nové: logování komunikace pc<->zařízení

-Nové: vylepšená správa souhrnné tabulky měření

 

9.13.10.24

-Oprava chyby: "chybějící sloupec (msr_val_max)"

-Úprava křivky trvání zatížení

 

9.13.10.21

-Nové: Směnové měsíční a roční odběrové diagramy

-Rozšíření odběrového diagramu meziročního srovnání (až 5 let zpět)

 

9.13.10.16

-Nové: vyhodnocení denních a 1/4h limitů hodnot měření v diagnostice dat

-Zobrazení těchto limitů v odběrových diagramech

-Úprava a rozšíření možností správce dat projektu

 

9.13.10.10

-Nový odběrový diagram: Roční přehled nákladů

 

9.13.10.9

-Oprava automatického obnovení spojení po dočasném odpojení zařízení

-Nový odběrový diagram: Meziroční srovnání spotřeby

-Nový odběrový diagram: Denní 1/4h hodnoty sestavy měření

-Nový graf: skladba ceny měsíčních nákladů

 

9.13.10.1

-Úprava ceníků a kalkulace cen, VO, MO, přirážky

-Úprava odběrového diagramu plynu (korekce letního času)

 

9.13.9.18

-Nové: podpora ceníků a kalkulace nákladů na energii

 

9.13.9.6

-Nové funkce ve správci archívu dat:

+Kopírování datových záznamů v intervalu OD-DO (použití: při výpadku celého systému měření)

+Kopírování hodnot měření v intervalu OD-DO (použití: při výpadku jednoho měření)

 

9.13.8.27

-Nový diagram: "Křivka trvání zatížení (Load Duration Curve)"

 

9.13.8.23

-Nový diagram: "Měření Y vs. X" (sledování závislostí mezi měřeními)

-Vyřešení problému s připojením RSPP-M2 přes převodník RS232/485 (přepnutí na příjem po otevření portu)

-Oprava exportu projektu (vyloučení odstraněných měření)

-Setřídění sestav měření v editoru projektu

 

9.13.8.13

-Oprava nastavení parity sériové komunikace ve vlastnostech projektu

-Přidán LOG soubor pro aktualizaci souhrnné tabulky, zároveň se tato hlášení odstranila z LOGu serveru

 

9.13.8.7

-Vylepšená správa uživatelů

 

9.13.8.6

-Ošetření chování při ztrátě spojení s databází

-Ošetření chování okna uvolněného ze záložky

-Ošetření rozsahu zadávaných parametrů MaR

 

9.13.8.5

-Redukce velikosti souboru aplikace

 

9.13.7.22

-Oprava formátování hodnot měření v tabulce odběrových diagramů (Historie regulace, Skupinové přehledy měření)

 

9.13.7.16

-Oprava editoru vzorce měření

 

9.13.7.12

-Nové: podpora ATS-micro-G

-Nové: udržovací pakety client-server

-Oprava: účiník v tabulce přehledu měření

 

9.13.7.10

-Oprava chyby připojení projektu (Windows Server 2008 R2)

-Oprava tabulky "V/V Info" (chybný přístup k databázi)

 

9.13.7.3

-Úprava tabulky V/V Info

-Úprava editoru parametrů MaR

-Nové: import/export parametrů MaR z/do souboru

-Nové: Poznámky k měření a regulačním stupňům

-Úprava formátu souboru exportu projektu

-Úprava aktualizace programu klienta (ze serveru nebo webu)

-Úprava náhledu tabulky před tiskem

-Úprava systému aktualizace server-klient

 

9.13.6.7

-Oprava tabulky odečtů měření (barvy sloupců)

 

9.13.06.06

-Oprava aktualizace souhrnné tabulky

 

9.13.06.05

-Oprava importu starsiho projektu

 

9.13.06.04

-Nové: Zobrazení hodnot v grafu

-Oprava: Duplicitní tarif v diagramu všech měření

 

9.13.05.31

-Nové: Exporty diagramu (tabulky i grafu) do Excelu

-Nové: Export tabulky diagramů do souboru XLS (Excel)

-Nové: odesílání diagramů přes emailového klienta

 

9.13.05.28

-Oprava výpisu projektů (NULL status)

 

9.13.05.27

-Oprava systému aktualizace výpisu projektů

-Oprava diagnostiky dat

 

9.13.05.23

-Nový systém aktualizace server<->klient

 

9.13.05.15

-Oprava: chybného nastavení atributů při stahování souborů ze serveru

 

9.13.05.13

-Oprava: chyby při editaci projektu

 

9.13.05.10

-Nové: Nová záložka "V/V Info" s údaji o definovaných měřeních a regulačních stupních

-Nové: Záložka "Vlastnosti projektu" a sousedící je možné nyní zobrazit v samostatném okně (dvojklikem na záložku)

 

9.13.05.06

-Nové: Zvýraznění účiníku pod 0.95

-Oprava: jednotek u rezervované kapacity

 

9.13.05.02

-Nové: Automatická aktualizace výpisu projektů

-Nové: Možnost vyřadit měření z diagnostiky

-Nové: Diagram "Odečty měření" zobrazuje definované barvy a skupiny měření

 

9.13.04.22

-Drobné úpravy + opravy

 

9.13.04.09

-Nové: Drobné úpravy v zobrazení tabulek a grafů

 

9.13.03.29

-Nové: Doplněn systém pro aktualizaci schéma databáze

 

9.13.03.22

-Nové: Úloha pro kontrolu, optimalizaci a opravu databázových dat

 

9.13.03.18

-Nové: Registrace programu

 

9.13.03.12

-Nové: Ovládání odběrových diagramů

 

9.13.03.11

-Nové: Doplněn systém pro výpočet přesného okamžitého výkonu (jen u zařízení s podporou FW)

 

9.13.02.05

-Nové: Aktualizace programu z internetu

 

9.13.02.04

-Nové: Aktualizace klient <-> server

 

9.13.02.01

-Nové: Systém zálohování/obnovy databáze