Program EDS

Použití

Program EDS (Ethernet Device Setup) slouží pro nastavení síťových zařízení vyráběných firmou PK-ELSYS. Základní funkce programu jsou tyto:

 • vyhledání všech zařízení v lokálním segmentu sítě
 • identifikace (pojmenování) vlastních zařízení
 • přidělení IP adresy a dalších parametrů sítě (GW, maska, porty, ...)
 • nastavení parametrů komunikace
 • test komunikace, identifikace zařízení
 • správa seznamu zařízení

Důležité upozornění!

Může se stát, že program vyhledá i zařízení, která nejsou výrobkem firmy PK-ELSYS (používají stejný síťový modul)! Do cizích zařízení tímto programem nezasahujte – vždy zkontrolujte unikátní MAC adresu na štítku přístroje, že skutečně nastavujete vlastní zařízení!

Tento program je určen pro IT specialisty, kteří jsou dostatečně obeznámeni s problematikou datových sítí. Přidělovaní IP adres je v kompetenci pouze IT oddělení! Nevhodným nastavením jednoho přístroje (duplicita adres) můžete zablokovat důležité služby nebo celé servery!

Postup nastavení IP adresy

 1. Počítač i přístroj(e), který chcete nastavit, zapojte do stejné sítě (ideálně malý samostatný switch) a přiveďte napájení. Na datovém konektoru RJ45 by vlevo nahoře měla trvale svítit zelená LED. Pravá horní signalizuje datový provoz. Pozn.: Pokud máte vlastní izolovaný switch bez DHPC, nejdříve na počítači nastavte statickou IP adresu v rozsahu, který potřebujete!
 2. Pokud přístroje nemají nastavenu žádnou IP adresu (z výroby 0.0.0.0), po restartu žádají o její přidělení z DHCP serveru. Po identifikaci na základě MAC adresy je třeba přístroji přidělit statickou IP adresu! Tato statická IP adresa by neměla být v rozsahu adres DHCP! Před nastavením adresy zkontrolujte, zda je skutečně volná (aspoň PING)! Pozor na vypnuté počítače…
 3. Vyhledejte všechna zařízení v síti a zkontrolujte MAC adresu přístroje, který chcete nastavit. Přidělte mu IP adresu a textový popis pro pozdější rychlejší identifikaci!
 4. Pokud se zařízení nepodařilo vyhledat, zkuste mu přidělit IP adresu na základě jeho MAC adresy, kterou najdete na štítku. Během nastavení sledujte blikání LED na konektoru RJ45… Toto nastavení se provádí pomocí vysílání „broadcast“, které zachytí každý přístroj ve stejném segmentu sítě! Nelze tedy použít pro přístroje připojené za branou, která všesměrová vysílání dál nepouští!
 5. Pokud bod 4) selže (blokovaný port 30718), použijte dočasné přidělení IP adresy pomocí ARP tabulky! Na příkazovém řádku (CMD) postupně zadejte např.:
  arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07
  telnet 192.168.1.2 1
  telnet 192.168.1.2 9999

  První neúspěšné volání příkazu telnet na port 1 přinutí dokončit zápis nové IP do tabulky ARP, další volání příkazu telnet na port 9999 bude již úspěšné! V menu TELNET pak nastavte trvalou IP adresu přímo na přístroji! Pokud nemáte telnet nainstalovaný, použijte integrovaný terminál v tomto programu (záložka Nastavení přes TELNET)…
 6. Pokud přístroj potřebuje komunikovat dál než ve své vlastní síti, nezapomeňte správně nastavit masku a adresu brány!
 7. Jsou-li síťové parametry správně nastaveny a zařízení je v síti dostupné, můžete přikročit k nastavení specifických parametrů, jako např. parametry portů komunikace apod.!
 8. Pokud se stále nedaří, bude problém v připojení, napájení nebo máte na počítači nevhodné nastavení IP adresy!
 9. Tip.: Pro rychlé nastavení lze použít i přímé propojení kabelem mezi počítačem a přístrojem bez switche a sítě! Je třeba nastavit statické IP jak na počítači, tak na zařízení…

Nastavení specifických parametrů

Existuje několik metod, jak nastavit ostatní parametry zařízení:

 • Webové rozhraní (HTTP, port 80) – uživatelsky příjemné, ale na starších přístrojích méně spolehlivé. Port 80 obvykle nebývá v sítích blokován. Pro nastavení použijte raději webový prohlížeč přímo v tomto programu. Starší přístroje mají problém s novými prohlížeči! Po nastavení se doporučuje program EDS (prohlížeč) úplně ukončit a znovu spustit, aby se vymazala cache…
 • TELNET (port 9999) – poněkud archaické, ale velmi spolehlivé, rychlé a robustní řešení!
 • Binární (raw) přístup (UDP/IP, port 30718) – používá tento program - pohodlné, přehledné, rychlé! Pokud je však port 30718 blokován nebo není mapován přes bránu, program EDS není schopen zařízení na dálku nastavit ani vyhledat!
 • Aplikační rozhraní – specifické pro konkrétní typ přístroje

Zabezpečení

Proti neoprávněnému přístupu (změnu nastavení) se lze bránit nastavením hesla administrátora nebo zakázáním některých služeb – viz dále…

Seznam používaných portů

Port
Protokol
Popis
80
HTTP
Webová stránka
69
TFTP
Aktualizace
9999
TELNET
Nastavení
10001
TCP, UDP
Datový provoz
30718
UDP
Nastavení, program EDS

Fotogalerie