Převodník teplota/frekvence TPC20

  • NOVINKA
  • rozsah: -35 °C až +125 °C
  • měření prostorové teploty
  • nebo kontaktní měření
  • dodává se vč. externího čidla
  • proudový impulzní výstup
  • dvouvodičové připojení

Aplikace

Převodník TPC20 je určen pro měření prostorové teploty vzduchu v interiérech a venkovním prostředí nebo kontaktnímu měření teploty těles, materiálů a médií v rozsahu -35 °C až +125 °C.

Převodník TPC20 byl speciálně navržen pro doplnění systému energetického managementu o měření teploty. Proudový impulzní výstup funguje podobně jako u elektroměrů aj. měřidel s rozhraním „S0“ a současně se z něj převodník napájí. Převodník lze napojit například na měřící modul MM-116, regulátor ATS-C120, komunikační moduly ECT-16, ECT-4, ECX-8 a další.

Externí čidlo

Převodník TPC20 se dodává s externím digitálním čidlem DS18B20, které je vodotěsně uzavřeno v nerezové trubičce odkud ústí kabel o délce 1 metr. Dle potřeby je možné tento kabel zkrátit. Prodloužit vzdálenost mezi externím čidlem a převodníkem je také možné, ale příliš se to nedoporučuje – snižuje se spolehlivost komunikace. Toto čidlo je kalibrované již z výroby a není třeba jej dál nějak seřizovat.

Popis funkce

Stejně jako elektroměr se převodník TPC20 připojuje k měřícímu systému pomocí dvou vodičů, které napájí elektroniku převodníku a současně slouží pro přenos informací o aktuální teplotě. Proud do převodníku neteče kontinuálně, ale přerušovaně. Měřící systém vyhodnotí aktuální teplotu z frekvence těchto proudových pulzů dle přepočtu níže... Vedení (stíněný kroucený pár) může být dlouhé i stovky metrů.

Přepočet Teplota/Frekvence

Frekvence = (Teplota+55)/90 [Hz; °C]
Teplota = 90*Frekvence - 55 [°C; Hz]
Teplota (MaxComm) = P[x] / 40 - 55 [°C; imp./hod]

Výrobek se dodává v těchto variantách

TPC20

převodník teplota/impulz

1 900,00 Kč

K výrobku lze stáhnout

Typ Popis
Návod TPC20, popis funkce a návod k montáži Stáhnout