Energetický management

Optimalizace - nutnost každého velkoodběratele energie

Optimalizace nákladů na energii je životní nutností každého velkoodběratele. Současné možnosti výpočetní a komunikační techniky umožňují v podnicích vybudovat poměrně levné systémy monitorující toky různých druhů energií celkově i v jednotlivých provozech, případně i řídit tzv. odběrový profil, který je limitován smluvenou rezervovanou kapacitou.

Naše firma se více než 15 let zabývá vývojem a výrobou systémů pro řešení problematiky energetického managementu. Jsme schopni navrhnout a dodat systém na míru cílového objektu. Montáže však neprovádíme, můžeme však doporučit firmy, které náš systém dobře znají a působí ve vašem kraji nebo po celé republice.

Energetický management

Co lze očekávat

Požadavky zákazníků jsou široké: od jednoduchého autonomního systému pro úpravu odběrového profilu, o který se nebudou muset příliš starat, až po rozsáhlou síť poboček s mnoha objekty a uživateli, kteří online sledují toky energií v jednotlivých provozech, správou objemného archívu dat s možností jejich analýzy a reportů.

Pro každého takového zákazníka lze sestavit optimální systém dle jeho zadání. Obvyklé úvodní otázky:

 • Potřebujete regulovat odběrový profil nebo jen měřit či oboje?
 • Jaký typ energie: elektřina nebo zemní plyn?
 • Co můžete vypínat a celkový počet výstupů?
 • Chcete připojení k počítači a software?
 • Chcete monitorovat další (podružná) měření, kolik?
 • Kde jsou tato měření a regulované spotřebiče, resp. možnosti propojení?
 • Máte nějaký plán areálu, kde lze zakreslit tyto body?
 • Máte v areálu datovou síť?
 • Kolik uživatelů bude potřeba připojit do software?
 • Nějaké další objekty, provozovny?
 • Jsou tyto objekty-provozovny propojeny přes VPN?

Jak to funguje

Měření

Prvním článkem celého systému je měřidlo (elektroměr, plynoměr, vodoměr...), které je vybaveno tzv. impulzním výstupem S0. Je to galvanicky oddělený polovodičový, nebo reléový kontakt. S registrační jednotkou se každé měřidlo propojí samostatným krouceným párem vodičů. Vedení může být dlouhé i několik stovek metrů.

Propojení měřidel s registrační jednotkou

V případě fakturačního elektroměru je situace trochu složitější. Nelze se na něj připojit přímo, ale pouze přes schválené zařízení, tzv. galvanický oddělovač impulzů, např. GOU 6 aj. Dotazem u Vašeho distributora energie zjistíte, který typ oddělovače podporuje.

Připojení na fakturační elektroměr

Měření probíhá kontinuálně - v každém okamžiku má systém přehled o okamžitém výkonu všech měření. Do paměti registrační jednotky se v pravidelných intervalech 15 minut ukládá načtené množství impulzů (=energie) každého měření.

Regulace a rezervovaná kapacita

Rezervovanou kapacitu je třeba chápat, jako množství energie, kterou lze odebrat za určitý čas - stanoveno smluvně v připojovacích podmínkách. Překročení tohoto limitu může hrozit, pokud dojde k souběhu výkonových špiček od jednotlivých provozů, nebo nepredikovatelné spínání dominantních spotřebičů.

Řešením může být velkorysé nastavení takové rezervované kapacity, kdy k překročení dojít nemůže. Toto řešení je však poměrně drahé (pravidelné měsíční paušály) a hlavně neefektivní - platíte za něco, co nevyužíváte! Jinými slovy: průměrný výkon vašeho provozu je výrazně nižší než ten rezervovaný.

Efektivnější řešení nabízí regulátor ATS-micro nebo ATS-C120, který neúnavně hlídá váš odběrový profil a pokud zaznamená nebezpečně vysoký odběr, pak pomocí včasného regulačního zásahu tuto špičku utlumí tím, že nadměrný požadavek na energii rozloží do delšího časového intervalu.

Regulátor tedy energii nešetří, ale tlumí výkonové špičky, díky čemuž ve výsledku ušetříte na rezervované kapacitě a pokutách...

Odběrový profil bez regulace a s regulací

Příklad průběhu regulace v jednom kamenolomu:

Průběh regulační křivky a regulačních zásahů

Jak to vše propojit

Registrační jednotka musí být nějakým způsobem propojena s jednotlivými měřidly a případně ovládáním blokovaných spotřebičů. Nejjednodušší, obvykle nejlevnější a nejspolehlivější způsob je kabelem. Bohužel ne vždy je možné přímé kabelové propojení použít - měřidla mohou být v jiných budovách nebo zkrátka by to bylo příliš drahé.

Pro tyto případy byly vyvinuty speciální komunikační moduly EC. Tyto moduly mají vstupy přizpůsobené pro připojení více měřidel a výstupy využitelné pro ovládání regulovaných spotřebičů. S centrální řídící jednotkou ATS-C120 tyto moduly komunikují po datové síti ETHERNET, nebo dvoudrátovém vedení RS485. Tam, kde datová síť není, lze ji prodloužit např. pomocí WIFI pojítka nebo DSL modemu. Vhodným rozmístěním komunikačních modulů a pokládkou krátkých kabelových propojů (např. v rámci budov, rozvodny apod.) lze optimalizovat celkové náklady na propojení.

Propojení měřidel a regulačních výstupů s regulátorem ATS-C120

A co software

Celý tento popsaný systém měření a regulace odběrového profilu je zcela nezávislý a pracuje autonomně - nepotřebuje další řízení. Úkolem software (Max Communicator 9) je zajistit:

 • vizualizace aktuálního stavu měření a regulace
 • finální dlouhodobá archivace naměřených dat
 • vyhodnocení naměřených dat a reporty agregovaných dat
 • sdílení dat a všech online údajů
 • parametrizace systému
 • ruční ovládání a zásahy do technologie
 • kontrola funkce celého systému
 • systém varovných hlášení (visual, audio, email)
 • přístup z více míst: CLIENT-SERVER režim práce
 • vzdálený přístup (např. z domova)

Software je rozsáhlý a propracovaný (15 let vývoje), nyní již v deváté generaci. O to je pro uživatele příjemnější, že tento software je v ceně přístroje a neplatí se žádné další roční poplatky. Přesněji řečeno: součástí HW je tzv. OEM licence na použití software. Počet instalovaných kopií programu a uživatelů není nijak omezen.

Fotogalerie