Rozdělovače impulzů

Rozdělovač impulzů pro připojení více měřících systémů k jednomu impulznímu výstupu elektroměru.

Pro připojení více registračních jednotek

Rozdělovače impulzů slouží pro připojení více registračních jednotek k jednomu měřidlu, aniž by se vzájemně ovlivňovaly. Impulzní výstup S0 měřidla je pasivní, tzn. jde o beznapěťový polovodičový nebo mechanický kontakt. Každá registrační jednotka posílá ze svého měřícího vstupu své napětí a proto je třeba tohoto oddělení, resp. rozdvojení.

Rozdělní impulzů elektroměru, plynoměru, vodoměru, ... pomocí rozdělovače impulzů SPT-212