Poruchová signalizace

Elektronická náhrada starší reléové registrace poruchových signálů PS600.

Pro registraci poruchových signálů

Poruchová signalizace slouží pro registraci poruchových signálů, jako např. překročení nějakých mezí, narušení funkce, krátkodobé odchylky apod. Tento signál je uložen i po odeznění poruchy do té doby, než jej obsluha "převezme" tlačítkem.