Elektroměry a analyzátory kvality sítě

Polopřímé a nepřímé třífázové elektroměry pro podružná měření, měření činné a jalové energie, sledování kvality napájecí sítě, průběhové měření spotřeby, napětí, proudu, výkonu, registrace výpadků a nadproudu.

Pro podružná měření

Tyto elektroměry jsou určeny pro podružná měření v průmyslových podnicích a podobných objektech, kde je požadováno měřit dílčí spotřeby elektrické energie nebo sledovat kvalitu napájecí sítě (EME-303). Elektroměry jsou to polopřímé nebo plně nepřímé.

  • Polopřímé elektroměry měří napětí (3x400/230V) přímo, ale proud měří nepřímo přes měřící transformátory (3x X/5 A).
  • Plně nepřímé elektroměry mají vstupní rozsah napětí 3x100/57 V nebo 2x100V pro Aronovo dvoufázové zapojení (izolovaná soustava).

Všechny tyto elektroměry jsou vybaveny impulzním výstupem pro připojení do systému pro energetický management (např. ATS-C120, MM-116, ...). Registrační elektroměr a analyzátor sítě EME-303 může pracovat zcela samostatně - se software (Max Communicator 9) komunikuje přes datovou síť ETHERNET nebo vedení MODBUS.