Regulátor ATS-C120

  • model 2018 - nová generace regulátoru
  • registrace podrobného průběhu spotřeby energie až 120 měření
  • hlídání (regulace) 1/4h výkonu (až 32 výstupů)
  • hlídání (regulace) denní spotřeby zemního plynu
  • modulární systém - rozšíření pomocí externích I/O modulů

Pro monitorování více měření

Tento modulární přístroj najde uplatnění v menších, středních i velkých provozech, kde je zapotřebí monitorovat více měření a případně i hlídat 1/4h výkon = rezervovaná kapacita. Tento regulátor je centrální částí energetického managementu.

Rezervovaná kapacita

Rezervovanou kapacitu je třeba chápat jako množství energie, kterou lze odebrat za určitý čas - stanoveno smluvně v připojovacích podmínkách. Překročení tohoto limitu může hrozit, pokud dojde k souběhu výkonových špiček od jednotlivých provozů, nebo k nepredikovatelnému spínání dominantních spotřebičů.

Řešením může být velkorysé nastavení takové rezervované kapacity, kdy k překročení dojít nemůže. Toto řešení je však poměrně drahé (pravidelné měsíční paušály) a hlavně neefektivní - platíte za něco, co nevyužíváte! Jinými slovy: Průměrný výkon vašeho provozu je výrazně nižší než ten rezervovaný.

Regulace tlumí výkonové špičky

Lepší řešení nabízí regulátor ATS-C120, který neúnavně hlídá váš odběrový profil. Pokud zaznamená nebezpečně vysoký odběr, pak pomocí včasného regulačního zásahu tuto špičku utlumí tím, že nadměrný požadavek na energii rozloží do delšího časového intervalu. Tzn. regulátor ATS-C120 energii nešetří, ale tlumí výkonové špičky, díky čemuž ve výsledku ušetříte na rezervované kapacitě a pokutách...

Odběrový profil bez regulace a s regulací

Regulační výstupy (pokud jsou požadovány) jsou realizovány pomocí externích výstupních modulů: ATS-MR8, ATS-VM16, přímo u ATS nebo pomocí přenosových modulů ECA, ECX komunikujících po datové síti. 

Měření přes hlavní elektroměr

Regulátor ATS-C120 neměří spotřebu energie přímo, ale připojuje se na hlavní elektroměr, resp. na předřazený "galvanický oddělovač impulzů" - např. GOU 6. Společně s měřením elektroměr posílá každých 15 minut i synchronizační signál. Tímto je zajištěno, že poskytované údaje jsou totožné s údaji na hlavním elektroměru. Podobně to platí i pro další (podružné) elektroměry aj. měřidla, ze kterých se registrují údaje o spotřebě - samozřejmě bez toho galvanického oddělovače.

Připojení na fakturační elektroměr

Měření probíhá online, tzn., že vidíte okamžitý odebíraný výkon včetně účiníku. Do archívu se záznamy měření ukládají ve 1/4h intervalech. Tj. ve stejných intervalech, v jakých se kontroluje/reguluje dodržení rezervované kapacity (1/4h výkon). Všechna měření jsou registrována současně s hlavním, a tudíž lze vysledovat souběhy výkonových špiček a další souvislosti např. s teplotou apod.

Jako stavebnice

Výhodou modulární koncepce je snadné rozšiřování systému. Nemusíte hned z počátku kupovat velký a drahý systém. Po určité zkušební době můžete rozšířit startovací licenci z 6 měření (-SM) na 14 či 30 měření (-MM, -LM) a případně postupně doplňovat externí I/O moduly až do 120 měření.

Potřebujete v jednom areálu měřit více než 120 měření? Opět žádný problém, u takového počtu měření už stejně není vhodné mít všechna měření pohromadě v jedné tabulce (nepřehledné), ale je lepší je rozdělit na dva a více regulátorů podle zvoleného kritéria, např. dle objektů, druhu energie apod. Vizualizace a zpracování naměřených dat je pak v programu MaxCommunicator 9 přehledně strukturované.

MODBUS TCP

Standardně regulátor ATS-C120 komunikuje s programem Max Communicator na portu 10001 přes speciální binární protokol (TCP/IP). Port 10002 je vyhrazen pro externí I/O moduly (UDP/IP). Pokud potřebujete pomocí vlastní aplikace získat z regulátoru nějaké aktuální údaje, použijte port 502 (TCP/IP) dle MODBUS TCP standardu. Mapu registrů najdete níže v sekci ke stažení... Pozor, na RS485 není MODBUS implementován, tzn. jen TCP! RS485 je určena pro I/O moduly nebo pro Max Communicator!

Výrobek se dodává v těchto variantách

ATS-C120-SM

Regulátor s připojením k počítači. Má 6 vstupů měření a může ovládat 1-32 regulačních výstupů přes moduly ATS-MR8, ATS-VM16 nebo ECA, ECX.
Max communicator 9

12 900,00 Kč

ATS-C120-MM

Regulátor s připojením k počítači. Má 14 vstupů měření a může ovládat 1-32 regulačních výstupů přes moduly ATS-MR8, ATS-VM16 nebo ECA, ECX.
Max communicator 9

15 900,00 Kč

ATS-C120-LM

Regulátor s připojením k počítači. Má 30 vstupů měření, 1-32 regulačních výstupů (ATS-MR8, ATS-VM16). Pomocí modulů ECT, ECX a ATS-C120-IN lze připojit celkem až 120 měření.
Max communicator 9

19 900,00 Kč

ATS-C120-IN

Vstupní modul pro rozšíření o 30 měření až do 120 celkem. S ATS-C120-LM se propojuje přes vedení RS485. Jde o starší řešení - nyní použijte raději moduly ECT a ECX po datové síti nebo také po RS485.
Max communicator 9

11 200,00 Kč

K výrobku lze stáhnout

Typ Popis
Návod Technický popis ATS-C120 Stáhnout
Návod Návod pro nastavení ATS-C120 Stáhnout
Dokumentace MODBUS registry Stáhnout
Dokumentace Schéma propojení s oddělovačem GOU 6 Stáhnout
Dokumentace Schéma propojení s oddělovačem OP6.32UNI Stáhnout
Dokumentace Schéma propojení s oddělovačem OP105 Stáhnout
FirmWare ATS-C120 , verze 3 / 2021-07-29 Stáhnout