Měření a regulace průběhu spotřeby energie

Přístroje a hotové sestavy pro monitorování detailního průběhu spotřeby všech druhů energií včetně hlídání (regulace) rezervované kapacity elektrické energie nebo zemního plynu.

Produkty

ATS-mini

od 9 000,00 Kč

ATS-mini je nový kompaktní regulátor postavený na ověřené platformě ATS-C120. Vybavení: 6/120 měření, 6/32 regulačních výstupů, rozhraní ETHERNET a RS485. V ceně je i ovládací software Max Communicator 9!

Chci vědět více

ATS-mini je nový kompaktní regulátor postavený na ověřené platformě ATS-C120. Vybavení: 6/120 měření, 6/32 regulačních výstupů, rozhraní ETHERNET a RS485. V ceně je i ovládací software Max Communicator 9!

Chci vědět více

ATS-C120

od 12 900,00 Kč

Regulátor ATS-C120 registruje 6 až 120 měření a ovládá 8 až 32 regulačních výstupů, komunikuje po síti ETHERNET a vedení RS485. Ovládací software (Max Communicator 9) je u vybraných variant v ceně.

Chci vědět více

Regulátor ATS-C120 registruje 6 až 120 měření a ovládá 8 až 32 regulačních výstupů, komunikuje po síti ETHERNET a vedení RS485. Ovládací software (Max Communicator 9) je u vybraných variant v ceně.

Chci vědět více

MM-216

od 7 500,00 Kč

Měřící modul s 16 vstupy měření, jedním výstupem pro regulaci 1/4h výkonu a softwarem Max Communicator v ceně. Pro komunikaci je vybaven rozhraním LAN, RS485 a USB.

Chci vědět více

Měřící modul s 16 vstupy měření, jedním výstupem pro regulaci 1/4h výkonu a softwarem Max Communicator v ceně. Pro komunikaci je vybaven rozhraním LAN, RS485 a USB.

Chci vědět více

ATS-micro

od 4 900,00 Kč

Regulátor ATS-micro má 3 vstupy měření, 4 regulační výstupy (relé) a rozhraní RS232. Ovládací software Max Communicator 9 je v ceně.

Chci vědět více

Regulátor ATS-micro má 3 vstupy měření, 4 regulační výstupy (relé) a rozhraní RS232. Ovládací software Max Communicator 9 je v ceně.

Chci vědět více

R-ATS-M

od 16 000,00 Kč

Kompletní sestava (rozvodnice) na bázi regulátoru ATS-micro pro hlídání (regulaci) rezervované kapacity a měření průběhu spotřeby elektrické energie nebo zemního plynu. Ovládací software (Max Communicator 9) je dle zvolené varianty v ceně.

Chci vědět více

Kompletní sestava (rozvodnice) na bázi regulátoru ATS-micro pro hlídání (regulaci) rezervované kapacity a měření průběhu spotřeby elektrické energie nebo zemního plynu. Ovládací software (Max Communicator 9) je dle zvolené varianty v ceně.

Chci vědět více

R-ATS-C

od 22 000,00 Kč

Kompletní sestava (rozvodnice) na bázi regulátoru ATS-C120 pro hlídání (regulaci) rezervované kapacity a měření průběhu spotřeby elektrické energie nebo zemního plynu. Ovládací software (Max Communicator 9) je dle zvolené varianty v ceně.

Chci vědět více

Kompletní sestava (rozvodnice) na bázi regulátoru ATS-C120 pro hlídání (regulaci) rezervované kapacity a měření průběhu spotřeby elektrické energie nebo zemního plynu. Ovládací software (Max Communicator 9) je dle zvolené varianty v ceně.

Chci vědět více

Pokud ve vašem objektu potřebujete:

  • podrobně registrovat spotřebu (dodávku) energie
  • hlídat (nepřekročit) smluvenou rezervovanou kapacitu (1/4h výkon nebo denní spotřebu zemního plynu)
  • vyhodnotit efektivní využívání rezervované kapacity, popřípadě rezervovanou kapacitu (výkon) snížit
  • vyhodnotit efektivitu výroby ve srovnání se spotřebou energie
  • online sledovat okamžitou energetickou situaci a chod technologie
  • archivovat a vyhodnocovat naměřená data - tabulky, grafy, analýzy, exporty do Excelu, ...

Zvolte produkt dle Vašich požadavků.

Přístroje pro energetický management

Chci hlídat rezervovanou kapacitu, ale nepotřebuji monitoring

Jde o běžný případ, kdy provozovatel objektu v kategorii "velkoodběr" příliš neřeší spotřebu energie (elekřina, zemní plyn), ale najednou po delší době dostane pokutu za překročení 1/4h výkonu nebo dokonce denní spotřeby plynu (opravdu vysoká pokuta). Pokutu zaplatí (co mu zbývá), ale do budoucna se chce toho vyvarovat.

Pro tyto případy je optimální použít levný regulátor ATS-micro nebo novější ATS-mini bez OEM licence na software nebo ještě lépe hotovou rozvodnici R-ATS-M.

Chci hlídat rezervovanou kapacitu a vidět aktuální spotřebu energie včetně historie

V tomto případě se provozovatel menšího objektu už zajímá o to, kolik energie celkem spotřebovává, jak má vysoké výkonové špičky, kdy k nim dochází, jestli a jak je možné je snížit. Takový provozovatel chce vědět, zda každý měsíc neplatí zbytečně vysoký měsíční paušál za rezervovanou kapacitu, jak často dochází k regulačním zásahům a zda nejsou nutná nějaká další opatření?

Pro případy, kde je třeba sledovat a hlídat jen celkovou spotřebu energie (hlavní elektroměr, plynoměr) je optimální použít regulátor ATS-micro-S nebo ATS-mini-LM včetně OEM licence na software (Max Communicator 9) nebo hotovou rozvodnici R-ATS-M/S.

Chci monitorovat více podružných měření

Toto je modelový případ pro relativně menší či větší objekty, kde chce provozovatel objektu kromě hlavního elektroměru měřit i další dílčí tzv. podružná měření nebo měřit i další média - zemní plyn, vodu, teplo, prostorové teploty atd. Přičemž zde není potřeba hlídat (regulovat) rezervovanou kapacitu, případně bude stačit jediný ovládací výstup.

V objektech, kde je třeba sledovat spotřebu z 1 až 16 měřidel, je vhodné použít měřící modul MM-116 s jedním výstupem pro regulaci a OEM licencí na software (Max Communicator 9).

Mám menší či větší objekt a chci vše vidět a ovládat

K tomu je určena "vlajková loď" systému měření a regulace: Regulátor ATS-C120 nebo ATS-mini-LM. Tento přístroj obsáhne většinu požadavků od malé levné kompaktní sestavy až po modulárně strukturovaný systém s desítkami až stovkami měřeními a množstvím regulačních výstupů.

Často jsou požadované body měření nebo regulace rozptýleny po celém areálu v oddělených budovách a je třeba vyřešit jejich propojení přes komunikační moduly EC. Pokud je toto Váš případ, požádejte o návrh optimálního řešení - tyto případy se řeší vždy na míru.

Pro jednodušší případy jsou k dispozici i hotové kompaktní sestavy:

  • R-ATS-C ... standardní sestava pro hlídání rezervované kapacity s 8 regulačními výstupy (lze rozšířit do 32) bez připojení k počítači
  • R-ATS-C/S ... stejná sestava s připojením k počítači včetně OEM licence na software (Max Communicator 9). V základu lze připojit 6 měřidel a postupně rozšířit až do 120 měření na jeden regulátor ATS-C120.

Mám více vzdálených objektů-provozoven, které chci spravovat

Typickým případem jsou např. obchodní řetězce, čerpací stanice, lomy, štěrkovny a pískovny, různé výrobní pobočky, sklady, nájemní domy, družstva apod. V některém objektu je žádáno pouze monitorovat spotřebu energie, jinde je třeba také hlídat rezervovanou kapacitu a na jiném objektu stačí pouze monitorovat stavy nebo něco dálkově ovládat.

Zkrátka, pro každý objekt lze na míru zvolit optimální sestavu hardware. Vše je pak sjednoceno v jednom software (Max Communicator 9) - jednotná správa a uložení dat. Počet uživatelů (přístupů, kopií SW) do takového systému není licenčně omezen.

Pozn.: Náhled na problematiku měření a regulace odběrového profilu najdete na stránce: Energetický management.