Max Communicator 9

Pozor, blíží se vydání verze 10 s řadou důležitých změn!

Použití

Program Max Communicator 9 je softwarová část systému energetického managementu. Program se nepodílí na řízení - hardwarová část systému je plně autonomní, přesněji řečeno je řízena jednoúčelovým PLC. Úkolem tohoto programu je:

  • vizualizace aktuálního stavu měření a regulace
  • finální dlouhodobá archivace naměřených dat
  • vyhodnocení naměřených dat a reporty agregovaných dat
  • sdílený přístup k datům a online údajům
  • parametrizace systému
  • ruční ovládání a zásahy do technologie
  • kontrola funkce celého systému
  • systém varovných hlášení (vizual, audio, email)
  • přístup z více míst: CLIENT-SERVER režim práce
  • vzdálený přístup (např. z domova)

Režimy provozu

Jednouživatelský režim

Program Max Communicator 9 musí pokrýt velký rozsah požadavků - dle složitosti instalovaného systému pro energetický management. Pro nejjednodušší a nejpoužívanější systémy s jedinou registrační jednotkou a jedním uživatelem program pracuje v režimu běžné aplikace - tzv. "jednouživatelský režim" - program i data má uživatel na svém počítači.

Víceuživatelský režim

Tam, kde je zapotřebí vytvořit přístup pro více uživatelů, nebo je žádoucí mít data na bezpečném místě, kam se budou pravidelně stahovat nezávisle na uživateli, je vhodné zvolit režim: "víceuživatelský" se samostatnou databází a trvale běžícím serverem "maxcomm" - režim KLIENT-SERVER. Tento server poskytuje sdílená data všem uživatelům a nepřetržitě dohlíží na chod celého systému. V případě nějakých problémů, např. nebezpečně vysoký odběr, nefunkční kompenzace, havárie vodovodních potrubí apod., odešle varovná hlášení o situaci formou emailu, případně SMS.

Pro Windows a Android

Program Max Communicator 9 je vytvořen pro operační systém Windows (od XP až po poslední verzi 10). Od ledna 2021 je k dispozici i mobilní aplikace...

Databázový server MySQL nebo MariaDB

V jednouživatelském režimu program ukládá data ve své aplikaci a není třeba kolem toho nic řešit.

Ve víceuživatelském režimu program ukládá data na samostatný databázový server, který mj. poskytuje jejich sdílení mezi více uživateli nebo i jinými aplikacemi. Program Max Communicator 9 je kompatibilní s databázovým serverem MySQL verze 8.0 (viz sekce stáhnout).

Licenční podmínky

Program Max Communicator 9 není zpoplatněn. Jeho použití je však vázáno výhradně pro přístroje výrobce PK-ELSYS! Pozor, neplést s OEM licencí na použití tohoto SW, která je součástí některých zařízení a je již v ceně přístroje! Podrobný výpis licenčních podmínek se nachází v úvodním okně instalačního programu.

Shrnuto: Zakoupením přístroje, např:. ATS-C120, ATS-micro-S, MM-116, EME-303, atd., již neplatíte žádné další poplatky za SW!

Přechod ze starší verze

Uživatelé starších verzí programu Max Communicator mohou bezplatně přejít na poslední verzi programu! Starší data je možné importovat do nového programu.

Technická podpora

Pokud si nevíte rady s instalací, něco nemůžete najít nebo jste narazili na nějaký problém, přejděte na stránku technické podpory a postupujte dle pokynů.

Stáhnout

Program, manuály, odkaz na MySQL v sekci: stáhnout.

Fotogalerie