Regulátor ATS-micro

  • měření a regulace dle předávacího (fakturačního) měření
  • 4 výstupy pro regulaci
  • 1/4h výkon, denní spotřeba zemního plynu
  • optimalizace paušálních poplatků za rezervaci rezervované kapacity
  • zobrazení a registrace podrobného průběhu spotřeby energie

Připojení na fakturační elektroměr

Tento malý kompaktní regulátor pro energetický management najde uplatnění v malých provozech, kde je zapotřebí monitorovat hlavní přívod (předávací měření) a případně také regulovat  průběh spotřeby (dodržení rezervované kapacity).

Regulátor ATS-micro neměří spotřebu energie přímo, ale připojuje se na hlavní elektroměr resp. na předřazený "galvanický oddělovač impulzů" - např. GOU 6. Společně s měřením elektroměr posílá každých 15 minut i synchronizační signál. Tímto je zajištěno, že poskytované údaje jsou totožné s údaji na hlavním elektroměru.

Připojení na fakturační elektroměr

Připojení na hlavní plynoměr

Na rozdíl od elektřiny, kde se rezervovaný výkon hlídá v 1/4h intervalech, rezervovaná kapacita odběru pro zemní plyn se vyhodnocuje v intervalu 24h (start v 6:00). Údaje o spotřebě plynu se nezískávají přímo z plynoměru, ale z tzv. přepočítávače ELCOR (normované kubíky).

Software v ceně

Regulátor ATS-micro je schopen po nastavení pracovat nezávisle bez nutnosti obsluhy. Plné využití všech jeho funkcí však dosáhnete prostřednictvím programu Max Communicator 9, který je v ceně přístroje (OEM licence). 

Výkonnější typy ATS

Pokud Vás regulátor ATS-micro zaujal, ale potřebujete více regulačních výstupů nebo souběžně měřit další podružná měření, použijte výkonnější typy regulátorů: ATS-mini nebo ATS-C120.

Výrobek se dodává v těchto variantách

ATS-micro-S

Regulátor s připojením k počítači. Má 3 vstupy měření a 4 regulační výstupy.
Max communicator 9

4 900,00 Kč

K výrobku lze stáhnout

Typ Popis
Návod ATS-micro Stáhnout
Dokumentace Schéma propojení s oddělovačem GOU 6 Stáhnout
Dokumentace Schéma propojení s oddělovačem OP105 Stáhnout
FirmWare ATS-micro , verze 2 / 2017-07-10 Stáhnout
FirmWare ATS-micro-S , verze 2 / 2014-07-10 Stáhnout
FirmWare ATS-micro-S , verze 1 / 2010-03-19 Stáhnout