Regulátor ATS-micro

  • měření a regulace dle předávacího (fakturačního) měření
  • 4 výstupy pro regulaci
  • 1/4h výkon, denní spotřeba zemního plynu
  • optimalizace paušálních poplatků za rezervaci rezervované kapacity
  • zobrazení a registrace podrobného průběhu spotřeby energie

Pro monitorování hlavního přívodu

Tento kompaktní přístroj pro energetický management najde uplatnění v malých a středních provozech, kde je zapotřebí monitorovat hlavní přívod (předávací měření) a případně také hlídat (regulovat) rezervovanou kapacitu.

Rezervovaná kapacita

Rezervovanou kapacitu je třeba chápat, jako množství energie, kterou lze odebrat za určitý čas - stanoveno smluvně v připojovacích podmínkách. Překročení tohoto limitu může hrozit, pokud dojde k souběhu výkonových špiček od jednotlivých provozů nebo nepredikovatelné spínání dominantních spotřebičů.

Řešením může být velkorysé nastavení takové rezervované kapacity, kdy k překročení dojít nemůže. Toto řešení je však poměrně drahé (pravidelné měsíční paušály) a hlavně neefektivní - platíte za něco, co nevyužíváte! Jinými slovy: průměrný výkon vašeho provozu je výrazně nižší než ten rezervovaný.

Regulace - utlumení špičky

Lepší řešení nabízí regulátor ATS-micro, který neúnavně hlídá váš odběrový profil a pokud zaznamená nebezpečně vysoký odběr, pak pomocí včasného regulačního zásahu tuto špičku utlumí tím, že nadměrný požadavek na energii rozloží do delšího časového intervalu. Tzn. regulátor ATS-micro energii nešetří, ale tlumí výkonové špičky, díky čemuž ve výsledku ušetříte na rezervované kapacitě a pokutách...

Odběrový profil bez regulace a s regulací

Měření přes hlavní elektroměr

Regulátor ATS-micro neměří spotřebu energie přímo, ale připojuje se na hlavní elektroměr resp. na předřazený "galvanický oddělovač impulzů" - např. GOU 6. Společně s měřením elektroměr posílá každých 15 minut i synchronizační signál. Tímto je zajištěno, že poskytované údaje jsou totožné s údaji na hlavním elektroměru.

Připojení na fakturační elektroměr

Synchronizace

Na rozdíl od elektřiny, kde se rezervovaný výkon hlídá v 1/4h intervalech, rezervovaná kapacita odběru pro zemní plyn se vyhodnocuje v intervalu 24h (start v 6:00). Hlavní plynoměr bohužel neposílá žádný synchro signál, proto je třeba na regulátoru nastavit synchronizaci interní a pravidelně seřizovat čas (např. automaticky z PC).

Software v ceně

Regulátor ATS-micro je schopen po nastavení pracovat nezávisle bez nutnosti obsluhy. Plné využití všech jeho funkcí však dosáhnete prostřednictvím programu Max Communicator 9, který je v ceně přístroje (OEM licence). Pokud máte zakoupený starší přístroj bez této licence (ATS-micro bez S), lze tuto licenci dokoupit. Cena se liší dle roku výroby:

  • 2 500 Kč bez DPH pro vč. 18000 a výše
  • 3 500 Kč bez DPH pro vč.  15000 - 18000
  • 4 500 Kč bez DPH pro vč. menší než 15000

Větší bratr pro více výstupů

Pokud Vás regulátor ATS-micro zaujal, ale potřebujete více regulačních výstupů, nebo souběžně měřit další podružná měření, použijte výkonnější typ regulátoru: ATS-C120.

Výrobek se dodává v těchto variantách

ATS-micro

Samostatný regulátor bez připojení k počítači. Může ovládat 4 regulační výstupy.
Max communicator 9

7 400,00 Kč

ATS-micro-S

Regulátor s připojením k počítači. Má 3 vstupy měření a 4 regulační výstupy.
Max communicator 9

9 900,00 Kč

K výrobku lze stáhnout

Typ Popis
Návod ATS-micro Stáhnout
Dokumentace Schéma propojení s oddělovačem GOU 6 Stáhnout
Dokumentace Schéma propojení s oddělovačem OP105 Stáhnout
FirmWare ATS-micro , verze 2 / 2017-07-10 Stáhnout
FirmWare ATS-micro-S , verze 2 / 2014-07-10 Stáhnout
FirmWare ATS-micro-S , verze 1 / 2010-03-19 Stáhnout