Měřící modul MM-216

  • 16 vstupů měření (S0)
  • 1 výstup pro regulaci (SSR)
  • SW v ceně
  • paměť na 3 měsíce dat
  • LAN, RS485, USB
  • MODBUS TCP, RTU
  • model 2022

Nový HW

Měřící modul MM-216 navazuje na původní koncepci MM-116. Nově běží na 32-bit ARM procesoru s přímou podporou sítě, nezávislým rozhraním RS485 a USB. Modul MM-216 komunikuje standardním protokolem MODBUS TCP a MODBUS RTU.

Měření předávací i podružná

Vstupy měření (16) jsou "impulzní" tzn., že použitá měřidla (elektroměry, plynoměry, vodoměry, ...) musí mít impulzní výstup "S0". V případě předávacího (fakturačního) elektroměru musí být mezi měřícím modulem a elektroměrem schválený galvanický oddělovač (např. GOU 6, a jiný). U fakturačních plynoměrů (mimo maloodběr) je třeba zažádat o impulzní výstup z přepočítávače objemových kubíků na normované.

Propojení měřidel s registrační jednotkou

Regulace 1/4 h výkonu

Měřící modul je vybaven i jedním výstupem SSR (24 V), kterým lze blokovat vybraný spotřebič dle aktuálního fakturačního měření tak, aby nebyl překročen smluvený 1/4h výkon (rezervovaná kapacita). Synchronizaci z hlavního elektroměru zapojte na vstup 16 a proveďte příslušná nastavení - viz návod.

Software v ceně

V ceně MM-216 je i software "Max Communicator 9".

MODBUS

Pro váš vlastní aplikační software je v sekci "Ke stažení" k dispozici seznam MODBUS registrů.

Výrobek se dodává v těchto variantách

MM-216

Měřící modul, LAN+RS485+USB
Max communicator 9

7 500,00 Kč

K výrobku lze stáhnout

Typ Popis
Návod Návod MM-216 Stáhnout
Dokumentace MODBUS registry Stáhnout