Převodník LAN/RS232

  • pro ATS-micro a starší ATS-Cxxx
  • napájení: 230 VAC / 2 VA
  • galvanické oddělení
  • RS232: TXD, RXD, DCD, GND
  • komunikace: TCP, UDP
  • nastavení: program EDS

Zapojení

Při zapojování na cílové zařízení věnujte pozornost logice značení signálů TXD a RXD! Dvě zařízení s rozhraním RS232 se propojují vždy do kříže, tzn. TXD-RXD, RXD-TXD a zem přímo: GND-GND. Potíž je v tom, že některá zařízení mají přehozené značení svorek - aby se to lépe pletlo:). Taková zařízení se označují jako ukončující (DCE) na rozdíl od koncových (DTE).

V případě převodníku LAN/RS232 je značení použité pro DTE, tzn. svorka TXD je opravdu vysílací a RXD přijímací. S regulátorem ATS-micro se tedy propojuje do kříže (TXD-RXD, RXD-TXD).

Propojení regulátoru ATS-micro s datovým převodníkem LAN/RS232

Pokud si nejste jisti, odpojte přívodní vodiče a pomocí multimetru změřte napětí na svorce TXD a RXD vůči GND. Tam, kde je napětí, je svorka TXD (dle DTE). Pozn. Napětí na TXD je vůči GND v klidu záporné: cca -6 až -12 V.

Software pro nastavení

Pro nastavení použijte program EDS. Podrobný návod je součástí programu. Věnujte však pozornost správnému nastavení sériové linky: rychlost, parita, atd. Pokud není nastavení shodné s cílovým zařízením, nepodaří se s ním navázat spojení! Častou chybou je i přehození signálů TXD, RXD nebo opomenutí propojit GND. Signál DCD není nutné používat a zapojovat. Na tomto výstupu převodník nastaví kladné napětí, pokud je sestaveno TCP/IP spojení.

Výrobek se dodává v těchto variantách

LAN/RS232

univerzální převodník ETHERNET / RS232

3 700,00 Kč

LAN/RS232-ATS

speciální převodník ETHERNET/RS232 pro starší modely regulátoru ATS-C120 bez konektoru LAN

3 700,00 Kč

K výrobku lze stáhnout

Typ Popis
Návod LAN/RS232 Stáhnout