Elektroměr EME-303

  • JIŽ SE NEVYRÁBÍ!
  • Použijte modernější EME319
  • 3f/4Q, X/5A, 2 tarify
  • +/-kWh, +/-kVArh, V, A, W, PF
  • ukládá historii měření
  • 4x impulzní výstup S0
  • včetně software

Pro měření spotřeby/dodávky činné a jalové energie

Elektroměr EME-303 je určen pro měření spotřeby/dodávky činné a jalové energie včetně monitorování kvality napájecí sítě - registrace výpadků, proudových a výkonových špiček, okamžité hodnoty fázových napětí a proudů. Elektroměr EME-303 je tzv. čtyřkvadrantní elektroměr. Najde uplatnění i tam, kde potřebujte sledovat jalovou energii (kontrola účiníku), nebo dokonce i činnou dodávku (vlastní zdroj energie, rekuperace).

Měření ve čtyřech kvadrantech

Přímé měření napětí a nepřímé měření proudu

Elektroměr EME-303 je polopřímý - tzn. napětí (3x 400/230 V) měří přímo, ale proud nepřímo přes měřící transformátory proudu X/5 A. Tyto transformátory výrobce elektroměru nedodává, ale je to běžný sortiment. Při výběru je zásadní zvolit maximální primární proud a rozměry.

Měřící transformátory proudu

Software v ceně

Elektroměr všechny měřené údaje ukládá do své paměti, odkud je lze stáhnout pomocí ovládacího software (Max Communicator 9), který je v ceně přístroje.

Měření napětí sítě v programu Max Communicator 9

Modbus

Komunikace protokolem MODBUS probíhá po datové síti ETHERNET, po vedení RS485, nebo kombinací obou metod, pokud je datová síť příliš vzdálená a je třeba část propojení vést přes odolnou RS485. Do sítě se pak elektroměr připojí přes převodník LAN/RS-Port.

MODBUS elektroměru EME-303

K výrobku lze stáhnout

Typ Popis
Návod EME-303 Stáhnout
Dokumentace EME-303-MODBUS , V3.2 Stáhnout
FirmWare EME-303-3x230-5 , V3.2 / 2020-04-28 Stáhnout
FirmWare EME-303-3x230-0,5 , V3.2 / 2020-04-28 Stáhnout
FirmWare EME-303-3x57-5 , V3.2 / 2020-04-28 Stáhnout
FirmWare EME-303-2x100-5 , V3.2 / 2020-04-28 Stáhnout