Předávací měření, přetoky FVE, účiník

Inovace

V nové verzi firmware (3240508) pro ATS-C120 a ATS-mini byl doplněn automatický přepínač jalových impulzů, který zajistí správné vyhodnocení jalového výkonu v software MaxComm případech, kdy fakturační elektroměr nemá oddělené jalové impulzy pro kvadranty Q2 a Q3 (při činné dodávce).

Problém

Fakturační elektroměr interně jalovinu vyhodnocuje zvlášť pro činný odběr (Q1 a Q4) a zvlášť pro činnou dodávku (Q2 a Q3), tzn. má čtyři registry pro jalovinu. V kvadrantu Q1 se vyhodnocuje jalový odběr (účiník) a v případě nedokompenzování se platí přirážka za špatný účiník. V kvadrantu Q4 se platí za nevyžádanou jalovou dodávku. V kvadrantech Q2 a Q3 (činná dodávka = přetok) se za jalovinu neplatí (zatím). Problém je v tom, že některé fakturační elektroměry mají pro jalovinu jen dva impulzní výstupy: jalový odběr (kvadrant Q1 a Q2) a jalovou dodávku (kvadrant Q3 a Q4). Správné vyhodnocení účiníku a nevyžádané jalové dodávky externím zařízením připojeným na impulzní výstupy elektroměru je pak u objektů s přetoky do sítě nemožné.

Řešení

Proto byl do firmware ATS-C120 a ATS-mini doplněn automatický přepínač jalových impulzů, který rozdělí jalové impulzy do samostatných registrů a to podle toho, zda je aktuálně činný odběr nebo činná dodávka. Tento přepínač „4Q měření M1-4/M1-6“ je nutné aktivovat v nastavení ATS. Předtím nezapomeňte firmware aktualizovat na verzi 3240508 a vyšší.

Vstupy zapojte takto (povinné):

  • MP -> SYNC … synchronizace intervalu měření (1/4h)
  • A+ -> M01 … kWh, činný odběr
  • R+ -> M02 … kVArh, jalový odběr (indukce, účiník)
  • R- -> M03 … kVArh, nevyžádaná jalová dodávka (kapacita)
  • A- -> M04 … kWh, činná dodávka (výroba, přetok do sítě)

Vstupy M5 a M6 nechte nezapojené. Do M5 se bude ukládat jalový odběr při dodávce (R+/Q2) a do M6 se bude ukládat jalová dodávka při dodávce (R-/Q3).

Pokud má fakturační elektroměr 6 impulzních výstupů, pak tento automatický přepínač je nutné vypnout a měřit normálně.