Výstupní modul ATS-VM16

  • 16x SSR pro regulátor ATS-C120
  • max 30 VDC, VAC / 0,1 A / 16 Ohm
  • napájení: 9 VAC, 12 VDC / 0,1 A
  • propojení: I2C
  • adresace: 1 až 2
  • ruční zapnutí všech SSR klíčkem

Pro regulátor odběrového profilu ATS-C120

ATS-VM16 je tzv. "výstupní modul" regulátoru odběrového profilu ATS-C120. Tento regulátor může ovládat až 32 výstupů. Modul ATS-VM16 obsahuje 16 polovodičových kontaktů typu SSR. Podle potřeby lze připojit 1 až 2 tyto výstupní moduly. Každý modul musí mít přepínačem DIP nastavenu unikátní adresu v rozsahu: 1 až 2. Modul s adresou 1 ovládá výstupy 1 až 16, modul s adresou 2 ovládá výstupy 17 až 32.

Propojení regulátoru ATS-C120 s výstupním modulem ATS-VM16

Kontakt SSR umožňuje spínat proud oběma směry, resp. i střídavý proud do velikost 0,1 A. Odpor sepnutého kontaktu je 16 Ohm. Všechny kontakty jsou mezi sebou propojeny a vyvedeny na svorky E1 a E2.

K propojení těchto přístrojů je použito třívodičové vedení I2C, které by mělo být co nejkratší a především v rámci jedné rozvodnice - modul ATS-VM16 nelze zapojit mimo centrální rozvodnici. Pokud je vhodné nebo nezbytné mít výstupní modul umístěný mimo centrální rozvodnici, použijte moduly ECA nebo ECX.

Napájení

Pro napájení tohoto modulu použijte zdroj ZDR-15-12.

Výrobek se dodává v těchto variantách

ATS-VM16

Výstupní modul (16x SSR) pro regulátor ATS-C120

2 900,00 Kč