EME319 jako I/O modul ATS-C120

Aktualizace EME319

Od verze 2021-06-07 elektroměr EME319 může posílat stavy registrů energie (+/-kWh, +/-kVArh) přímo do regulátoru ATS-C120 bez nutnosti použít impulzní výstupy.

Pokud je ve vašem areálu rozmístěn jeden nebo více elektroměrů - analyzátorů EME319 a je žádoucí kopírovat hodnoty energie do vybraných kanálů podružných měření regulátoru ATS-C120, již není nutné řešit propojení impulzních výstupů elektroměru a vstupů regulátoru!

Do elektroměru EME319 byl doplněn protokol komunikačních modulů řady ECx a elektroměr EME319 se z pohledu regulátoru ATS-C120 chová jako standardní vstupní modul ECT se šesti vstupy:

 1. Činný odběr, [kWh]
 2. Jalový odběr, [kVArh]
 3. Jalová dodávka, [kVArh]
 4. Činná dodávka, [kWh]
 5. Jalový odběr při dodávce, [kVArh]
 6. Jalová dodávka při dodávce, [kVArh]

Převodní konstanta je pro všechny vstupy stejná = 1,0

Propojení EME319 s ATS-C120:

RS485 (MODBUS)

 • Jeden nebo více elektroměrů EME319 propojte mezi sebou sběrnicí MODBUS (viz návod) a připojte je na port RS485 regulátoru ATS-C120.
 • Na elektroměrech nastavte komunikační rychlost: 9600 Bd
 • Každý elektroměr musí mít svou unikátní adresu (každý jinou).
 • Na ATS-C120 nastavte režim provozu portu RS485: I/O moduly ECv3 (rychlost 9600 Bd je pro tyto moduly nastavena implicitně).
 • Na ATS-C120 registrujte všechny elektroměry jako běžné vstupní moduly na RS485.

Ethernet

Pokud je elektroměr EME319 provozován s převodníkem LAN/EME319, je propojení s regulátorem ATS-C120 ještě jednodušší:

 • Stačí do převodníku LAN/EME319 doplnit IP adresu a UDP port regulátoru ATS-C120 v nastavení SETUP přes TELNET (port 9999).
 • Ve webovém manageru převodníku LAN/EME319 nezapomeňte vyplnit seznam všech elektroměrů připojených na sběrnici MODBUS tohoto převodníku (nastavení IP adresy ATS zde provést zatím nejde - použijte program EDS, záložka TELNET).