Teplotní čidlo TPC-1

  • teplota: -45 až +85 °C (+/-0,5 °C)
  • napájení: 15-24 VDC / 3 mA
  • impulzní výstup: 100 ms
  • krytí: IP 62

Pro měření teploty vzduchu

Převodník TPC-1 je určen pro měření teploty vzduchu v interiérech nebo venkovním prostředí. Impulzní výstup je přizpůsoben pro připojení do systému energetického managementu. Zapojuje se jako běžný elektroměr aj. měřidlo s impulzním výstupem. Lze např. připojit na:

Převodník se napájí přímo z datových vodičů, klidový proud je 3 mA. V okamžiku generování impulzu klesne proud téměř na nulu po dobu 100 ms (pevně nastaveno). Interval mezi impulzy je nepřímo úměrný měřené veličině nebo jinak - frekvence impulzů je přímo úměrná měřené teplotě a vlhkosti. Pro vlastní měření je použito kalibrované čidlo se zaručenou přesností.

Převod - obecně platný vztah

Teplota (TEMP) = (90 / interval pulzů) - 55 [°C, s]

Perioda impulzů mění od 9 do 0,64 s.

Vztahy pro Max Communicator 9

TEMP = (P[x] / 40) - 55

Kde P[x] je aktuální "výkon" pro vstup "x", tzn. počet impulzů za hodinu při aktuální teplotě.

K výrobku lze stáhnout

Typ Popis
Návod TPC-1 Stáhnout