Elektroměr EME-203

  • 3f čtyřkvadrantní elektroměr
  • měří: +/-kWh, +/-kVArh
  • číselník jen pro +kWh
  • 4x impulzní výstup 5000 imp/kWh
  • vyžaduje měřící transformátory X/5 A
  • určen pro podružná měření

Pro měření činného a jalového odběru

Elektroměr EME-203 je určen pro měření činného a jalového odběru/dodávky energie - tzv. čtyřkvadrantní elektroměr. Najde uplatnění tam, kde potřebujte sledovat i jalovou energii (kontrola účiníku), nebo dokonce i činnou dodávku (vlastní zdroj energie, rekuperace).

Měření ve čtyřech kvadrantech

Přímé měření napětí a nepřímé měření proudu

Elektroměr EME-203 je polopřímý, tzn. napětí (3x 400/230 V) měří přímo, ale proud nepřímo přes měřící transformátory proudu X/5 A. Tyto transformátory výrobce elektroměru nedodává, ale je to běžný sortiment. Při výběru je zásadní zvolit maximální primární proud a rozměry.

Měřící transformátory proudu X/5A

Registrace spotřeby skrze impulzní výstup

Elektroměr EME-203 registruje spotřebovanou činnou energii pomocí bubínkového číselníku. Ale pokud je elektroměr součástí celého systému energetického managementu, spotřeba energie se registruje přes jeho impulzní výstup S0. Pro jalovou energii (+/-) a činnou dodávku mé elektroměr samostatný impulzní výstup (celkem 4). Tyto výstupy jsou galvanicky odděleny od měřené sítě pomocí optočlenu. Výstup je pasivní - tranzistor s otevřeným kolektorem.

K výrobku lze stáhnout

Typ Popis
Návod EME-203 Stáhnout