Elektroměr EME-103

  • 3f polopřímý elektroměr
  • měří činnou energii
  • vyžaduje měřící transformátory X/5 A
  • impulzní výstup 9600 imp/kWh
  • montáž na DIN lištu
  • určen pro podružná měření
  • SKLADEM

Pro měření činné spotřeby energie

Elektroměr EME-103 je určen pro měření činné spotřeby energie, tzv. "podružného měření" - dílčí spotřeba.

Přímé měření napětí a nepřímé měření proudu

Elektroměr EME-103 je polopřímý - napětí (3x 400/230 V) měří přímo, ale proud nepřímo přes měřící transformátory proudu X/5 A. Tyto transformátory výrobce elektroměru nedodává, ale je to běžný sortiment. Při výběru je zásadní zvolit maximální primární proud a rozměry.

Měřící transformátory proudu X/5A

Registrace spotřeby skrze impulzní výstup

Elektroměr EME-103 registruje spotřebovanou energii pomocí bubínkového číselníku. Pokud je ale elektroměr součástí celého systému energetického managementu, spotřeba energie se registruje přes jeho impulzní výstup S0. Tento výstup je galvanicky oddělen od měřené sítě pomocí optočlenu. Výstup je pasivní - tranzistor s otevřeným kolektorem.

Propojení regulátoru ATS-C120 s elektroměrem

Výrobek se dodává v těchto variantách

EME-103-3x230-5

3x400/230V, 3x5A, polopřímý elektroměr

2 500,00 Kč

Související produkty

ATS-C120

od 12 900,00 Kč

Regulátor ATS-C120 registruje 6 až 120 měření a ovládá 8 až 32 regulačních výstupů, komunikuje po síti ETHERNET a vedení RS485. Ovládací software (Max Communicator 9) je u vybraných variant v ceně.

Chci vědět více

Regulátor ATS-C120 registruje 6 až 120 měření a ovládá 8 až 32 regulačních výstupů, komunikuje po síti ETHERNET a vedení RS485. Ovládací software (Max Communicator 9) je u vybraných variant v ceně.

Chci vědět více

MM-116

od 6 900,00 Kč

Měřící modul MM-116 registruje 16 měření, ovládá jeden regulační výstup, komunikuje po síti ETHERNET nebo vedení RS485. Ovládací software (Max Communicator 9) je v ceně.

Chci vědět více

Měřící modul MM-116 registruje 16 měření, ovládá jeden regulační výstup, komunikuje po síti ETHERNET nebo vedení RS485. Ovládací software (Max Communicator 9) je v ceně.

Chci vědět více

EME-203

prodej ukončen

Třífázový čtyřkvadrantní elektroměr, polopřímý/nepřímý, bubínkový číselník, impulzní výstupy S0 (+/-kWh, +/-kVArh)

Chci vědět více

Třífázový čtyřkvadrantní elektroměr, polopřímý/nepřímý, bubínkový číselník, impulzní výstupy S0 (+/-kWh, +/-kVArh)

Chci vědět více

EME-303

od 5 500,00 Kč

"SMART" třífázový čtyřkvadrantní registrační elektroměr + analyzátor kvality sítě, polopřímý/nepřímý, LCD, impulzní výstupy S0 (+/-kWh, +/-kVArh)

Chci vědět více

"SMART" třífázový čtyřkvadrantní registrační elektroměr + analyzátor kvality sítě, polopřímý/nepřímý, LCD, impulzní výstupy S0 (+/-kWh, +/-kVArh)

Chci vědět více

K výrobku lze stáhnout

Typ Popis
Návod EME-103 Stáhnout