Elektroměr EME-103

  • 3f polopřímý elektroměr
  • měří činnou energii
  • vyžaduje měřící transformátory X/5 A
  • impulzní výstup 9600 imp/kWh
  • montáž na DIN lištu
  • určen pro podružná měření

Pro měření činné spotřeby energie

Elektroměr EME-103 je určen pro měření činné spotřeby energie, tzv. "podružného měření" - dílčí spotřeba.

Přímé měření napětí a nepřímé měření proudu

Elektroměr EME-103 je polopřímý - napětí (3x 400/230 V) měří přímo, ale proud nepřímo přes měřící transformátory proudu X/5 A. Tyto transformátory výrobce elektroměru nedodává, ale je to běžný sortiment. Při výběru je zásadní zvolit maximální primární proud a rozměry.

Měřící transformátory proudu X/5A

Registrace spotřeby skrze impulzní výstup

Elektroměr EME-103 registruje spotřebovanou energii pomocí bubínkového číselníku. Pokud je ale elektroměr součástí celého systému energetického managementu, spotřeba energie se registruje přes jeho impulzní výstup S0. Tento výstup je galvanicky oddělen od měřené sítě pomocí optočlenu. Výstup je pasivní - tranzistor s otevřeným kolektorem.

Propojení regulátoru ATS-C120 s elektroměrem

K výrobku lze stáhnout

Typ Popis
Návod EME-103 Stáhnout