Fázorový diagram

Od verze 1.20.9.11 byl do programu EMEX doplněn fázorový diagram, který usnadní diagnostiku chyb v zapojení elektroměru EME319 nebo pomůže s analýzou zatížení sítě.

Příklad 1, měření NN:

EMEX-vaw-3p4w.jpg

Příklad 2, měření VN (Aronovo zapojení):

EMEX-vaw-3p3w.jpg

Zobrazení/skrytí fázorového diagramu:

EMEX-vaw-menu.jpg