Vydána nová verze EDS, 4.17.12

Nové funkce od verze 4.17.12

Typová kontrola

Všechny uvedené přístroje používají stejný komunikační modul (embedded-device-server) XPORT od Lantronixu. Základní ovládání a síťové parametry jsou tedy stejné či podobné. Liší se však dalšími - specifickými parametry, jako je např. rychlost komunikačního portu, protokol komunikace (UDP/TCP) a další...

Od 2017/10 byla do programu zavedena typová kontrola, což zpřehlední ovládání a hlavně zabrání nechtěnému zablokování funkce přístroje nevhodným nastavením.

Starší přístroje vyrobené před 2017/10 nemají však tento typ zatím nastaven a program na to upozorní! Po prvním nastavení novým programem, se správný typ do přístroje uloží automaticky.

Uživatelský popis

Pro snažší identifikaci byl do programu doplněn tzv. "uživatelský popis" zařízení - textový údaj, který srozumitelně označuje síťové zařízení dle významu nebo polohy. Tento popis se rovněž ukládá přímo do zařízení a objevuje ve výpisu - viz obrázek... Toto je funkční i pro starší přístroje!

Identifikace zařízení, test komunikace

Další nová funkce umožní rychle identifikovat připojené zařízení pomocí svitu LED na konektoru RJ45. Levá horní LED signalizuje připojení v síti, pravá datový provoz. Pokud kliknete na tlačítko TEST, program EDS začne intenzivně komunikovat s přístrojem na označené IP adrese... Toto se na přístroji projeví trvalým svitem pravé horní LED (RJ45) po dobu 5 sekund! Pokud je doba odezvy poměrně dlouhá, LED bude blikat.

Seznamy, Uložení výpisu do souboru

Další užitečnou novinkou je práce se seznamy. Tato funkce umožňuje uložit a načíst najednou celý seznam používaných zařízení včetně jejich typu a popisu. Program na pozadí neustále testuje, zda jsou přístroje připojeny či nikoli a toto signalizuje barvou textu a symbolem. Takto lze velmi rychle zkontrolovat konektivitu všech osazených přístrojů a také udržovat jejich přehled...